3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞ HAFTASI
07 Mayıs 2019

Kişinin hayatta iken serbest iradesi ile, tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesine organ bağışı denir. 2238 sayılı yasaya göre on sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.

Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine, canlı veya ölüden alınan yeni, sağlam organın konularak hastanın tedavi edilmesine organ nakli denir.

Organ nakli son evredeki organ yetmezliği için en iyi hayat kurtarma yoludur. Tıp bilimindeki gelişmeler her geçen gün hız kazanmakta, dünyada ve ülkemizde konusunda uzman hekimlerimizce başarılı nakiller yapılmakta ve hastalarımızın  tekrar sağlığına kavuşması sağlanmaktadır.

Yeterli personel, tıbbi ve teknik donanıma sahip olmamıza ve yoğun bakım ünitelerinde her gün onlarca hastaya beyin ölümü tanısı konulmasına rağmen kadavra donör sayısındaki yetersizlik nedeniyle organ ve doku bekleyen hastaların sayısı artmakta ancak, organ nakil sayısı aynı oranda artış göstermemektedir. Bunun en büyük nedeni yapılan tüm çalışmalara rağmen  hala organ bağışı  konusunda toplumda gerek tıbbi, gerekse dini açıdan eğitim ve bilgi eksikliğinin bulunmasıdır.

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım vatandaşlarımızın konuya olan duyarlılıklarını arttırmak amacıyla " Organ Bağış Haftası" olarakkutlanmaktadır.

Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız;

-İl ve İlçe Sağlık  Müdürlükleri

-Devlet Hastaneleri

-Özel Hastaneler

-Toplum Sağlığı Merkezleri

-Aile Sağlığı Merkezlerine başvurabilir.

Ayrıca;

-e nabız sistemi üzerinden organ bağışında bulunabilirler.   

           

Yapacağınız organ bağışı bırakacağınız en güzel mirastır.