Sterilizasyon Ünitesi
30 Mayıs 2023

Sterilizasyon, çeşitli yöntemlerle alan veya araç gereçte bulunan sporlar dâhil tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir. Sterilizasyon; insan sağlığını tehdit eden hastalık yapıcı mikroorganizmalardan korunmak, besinlerin ve insan vücudu için kullanılan diğer ürünlerin güvenle hazırlanmasında yararlanılan bir yöntemdir.

Sterilazasyon Ünitemiz hastanemiz dördüncü katında bulunmaktadır. Kirli alan, temiz alan, yarı steril alan ve steril alan olmak üzere 4 alanı mevcuttur. Ünitede cerrahi aletler ve tekstil depoları mevcuttur. Ünitemizde 4 adet Yıkama, 8 adet Otoklav, 1 adet Hidrojen Peroksit Sterilatör Cihazı ve 1 adet Ultrasonik Sterilizatör Cihazı mevcuttur.

  • IMG_1578.JPG
  • IMG_1583.JPG
  • IMG_1584.JPG
  • IMG_1585.JPG
  • IMG_1579.JPG
  • IMG_1581.JPG
  • IMG_1587.JPG
  • IMG_1590.JPG
  • IMG_1591.JPG