Tüberküloz Laboratuvarı
11 Temmuz 2024

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Biyogüvenlik Düzeyi-3 Tüberküloz Laboratuvarı; Şanlıurfa ili ve ilçelerindeki tüm Kamu Hastaneleri ile Verem Savaş Dispanserlerine hizmet vermek üzere yapılandırılmıştır. Tüberküloz şüpheli hastalardan alınan örnekler ilgili kurumlardan laboratuvarımıza transfer edilmektedir. 

Laboratuvarımızda yayma, Tüberküloz Kültürü, Tür ayrımı, İlaç duyarlılık testleri ve PCR işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm olanaklar mevcuttur. 

               

TETKİK ADI

SONUÇ SÜRESİ

Mikobakteri mikroskobik inceleme

(ARB Boyama)

1 GÜN

Mikobakteri kültürü (Katı besiyeri)

Üreme olursa 24 saat içinde / olmaz ise 42 GÜN

Mikobakteri kültürü

(Üreme kontrollü-Otomatik sistem)

Üreme olursa 24 saat içinde / olmaz ise 42 GÜN

Mikobakteri tiplendirilmesi (İmmunokromatografik Yöntem)

Üreme olursa 24 saat içinde

Mikobakteri duyarlılık testi

(Otomatik sistem)

Ortalama 30 GÜN

Mikobakteri PCR

1 GÜN

Mikobakteri İlaç Direnci,

Moleküler tanısı

1 GÜN