Dil ve Konuşma Terapisi
30 Mayıs 2023

Dil ve Konuşma Terapisti ; insan iletişimi, gelişimi ve bozukluklarının tanılanması , değerlendirilmesi ve terapi süreciyle ilgilenen kişidir.

Dil ve Konuşma Terapisi , afazi, travmatik beyin hasarı, motor konuşma bozuklukları, dudak damak yarıklığı, ses bozuklukları, gecikmiş dil ve konuşma, özgül dil bozukluğu, konuşmada akıcılık sorunları, sesletim ve ses bilgisel sorunlar, yutma bozuklukları, işitme engelliler ve özel eğitim gerektiren hastaların dil ve konuşma problemlerini kapsar.

Dil ve Konuşma Terapistleri, Kulak Burun Boğaz, Plastik Cerrahi, Psikiyatri, Nöroloji, Tıbbi Genetik Uzmanı Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog vb.bir çok disiplin ile iş birliği içinde çalışır.

Hastanemize dil ve konuşma problemiyle başvuran hastalarımız değerlendirildikten sonra hastane çalışma ortamına uygun olan hastalarla terapi süreci planlanır, uygun olmayan hastalarımız için ise aile bilgilendirilmesi yapıldıktan sonra takip sürecine başlanır.