Patoloji Laboratuvarı
28 Mayıs 2019

Patoloji laboratuarı hastanemizin ikinci katında ana koridorda hizmet vermektedir.

 • IMG_1653.JPG
 • IMG_1663.JPG
 • IMG_1655.JPG
 • IMG_1665.JPG

Bölümümüzde ana cihazlar olan makroskopi kabini, thermo marka takip cihazı,  leica marka döküm cihazı ve leica marka mikrotom cihazı bulunmaktadır.

Bölümümüzde işlenen materyaller çoğunlukla ameliyathane ve polikliniklerde alınan biyopsi ve sitoloji materyallerinden oluşmakta bu materyallere rutin hematoksilen & eozin ve diğer histokimyasal boyamalar uygulanabilmektedir.

ÖrnekTürleri

Aşağıda belirtilen örnek türleri patoloji laboratuvarına kabul edilir.

 • Ameliyatla alınan eksizyonel biyopsi, organ rezeksiyonu, amputasyon materyali
 • Biopsi ile alınan iğne biyopsisi, insizyonel-eksizyonel biyopsiler, küretaj materyalleri
 • Sitolojik materyaller;
 1. Yayma (servikal smear, meme başı, fırça gibi) ile gelen hazır preparatlar
 2. İnce iğne aspirasyon biopsisi ile alınan preparatlar
 3. Ponksiyon, aspirasyon ve lavaj gibi vücut boşluklarından alınan sıvılar
 4. İdrar

Sonuçların hastaya ve hekime ulaştırılması

 • Patoloji laboratuvarı numune kabul birimine gelen örnekler teslim alındığında numune kabul personeli tarafından hasta ve ilgili çalışanlar bilgilendirilmektedir. Sonuçların çıkma zamanı ve raporlanır raporlanmaz SMS ile bilgilendirmenin yapılacağını ifade edilmektedir.
 • İlgili raporlar ayaktan hastalar için hasta ve hasta yakınları tarafından patoloji örnek kabul biriminden alınır.
 • Yatan hastaların raporları ise ilgili servislerin görevlileri tarafından teslim alınır.
patoloji sonuç verme süreleri.PNG