Enfeksiyon Kontrol Birimi
30 Mayıs 2023

Enfeksiyon Kontrol birimimiz 1 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor ve 4 hemşire ile hastanemiz birinci katında ana koridor üzerinde hizmet vermektedir. Birim olarak hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve enfeksiyon saptanması halinde kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla enfeksiyon kontrol programımız aktif olarak kullanılmaktadır.3 ayda bir ve gerek görüldüğünde komite toplantımız yapılarak tüm veriler komite üyeleri ile paylaşılmakta, eski ve yeni alınacak olan kararlar komitede görüşülmektedir.

Yatarak tedavi edilen hastalarda her gün mikrobiyoloji laboratuvar ile online olarak tüm kültürler takip edilmektedir. Kültür sonuçlarında üreme olup epidemiyolojik önemi olan mikroorganizma üreyen hastalar anında değerlendirilerek izolasyon gereken hastalar, çalışma programımıza uygun olarak izole edilmektedir.

Meslek içi eğitim programımız dahilinde ve ihtiyaç tespit edildiği durumlarda eğitim verilmektedir. Yeni başlayan sağlık personellerine eğitim biriminin planlaması dahilinde oryantasyon eğitimi (el hijyeni-kesici delici alet yaralanmaları-kişisel koruyucu ekipmanlar-izolasyon önlemleri-hastane temizliği)verilmektedir.

Cerrahi alan enfeksiyonu sürveyansında belirlemiş olduğumuz 6 tanı kriterinde cae takip edilmektedir. Tanı konulan enfeksiyonlar İNFLİNE veri sistemine bildirilmekte ve hız oranları komite toplantımızda paylaşılmaktadır. Takip ettiğimiz tanılar için profilaksi uygunluk oranları sisteme kaydedilmekte ve yine oranlar komite toplantıda paylaşılmaktadır.

Yoğun bakımlarda günlük olarak invaziv araç sürveyansı yapılmakta olup veriler aylık olarak İNFLINE veri sistemine kaydedilmektedir. Aynı şekilde el hijyeni gözlemlerimiz de haberli olarak yapılmakta, aylık olarak hesaplanmakta ve idare, yoğun bakım sorumlu hekim ve sorumlu hemşirelere tebliğ edilmektedir. Servisler için el hijyeni oranlarımız 3 aylık dönemlerde hesaplanarak birim sorumlularına tebliğ edilmektedir ve komite toplantılarında veriler paylaşılmaktadır.

Yatan hastalarda enfekte olan hastaların vakit kaybetmeden izolasyonu sağlanmakta, izolasyon kategorisine göre ulusal figürler kullanılmakta ve alınması gereken önlemler için yine sağlık personellerine izolasyon eğitimi verilmektedir. Kişisel koruyucu ekipmanların temini ve uygunluğu kontrol edilmektedir. Tüm birimler için izole edilen hastalara izole hasta takip formu kullanılmakta ve birimimizde arşivlenmektedir.

Kurumumuzda yeni başlayan personeller için sağlık bakanlığının belirlemiş olduğu sağlık tarama planına göre taramalar istenmekte ve enfeksiyon kontrol hekimi tarafından değerlendirilmekte ve aşılanmaktadır(hepatit-b ,td).


  • Enfeksiyon Kontrol Birimi
  • Enfeksiyoın Kontrol Birimi 2