Eğitim Kapsamı ve Amacı
30 Mayıs 2019

EĞİTİM KAPSAMI

 

  • Eğitim gereksinimini belirlemek

  • Yıllık, dönemlik eğitim programlarını yapmak

  • Hasta eğitim programlarını düzenlemek

  • Uyum eğitimleri yapmak

  • Eğitimin klinik sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek

  • İhtiyaç duyulan diğer eğitimleri yapmak

  • Sağlık hizmetlerinde güvenirlik, kalitede verimliliğin arttırılması, performans yükselterek tüm çalışanların motive edilmesi amacıyla hastanemizde düzenli aralıklarla hizmet içi eğitimler düzenlemek.

  • Eğitim hizmetlerini mevzuat, bakanlık genelge ve prensipleri, hastane çalışanları, idarecilerden gelen talepler ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda, yürütmek.

  • Hastane personelinin verdiği hizmetin kalitesini yükseltmeye yönelik halk ve hizmet içi eğitim çalışmalarını yapmak.

  • Her yıl başında yıllık Hizmetiçi Eğitim Programı düzenlenerek gelişen hemşirelik ve sağlık hizmetleri çalışanlarla paylaşılarak uygulamaya konulması sağlanmaktadır.AMACI

Hastanenin kalite iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda,hasta/hasta yakını ve çalışanlara yönelik gerekli eğitimlerin etkin ve etkili bir şekilde verilmesidir.

 

1-GENEL UYUM EĞİTİMİ

Kuruma yeni katılan tüm Sağlık Personeli kuruma adaptasyonunu sağlamak için Genel Uyum Eğitim Rehberine uygun olarak uyum eğitimi uygulanır. Uyum Eğitim programı üç tam gün olarak uygulanır. Hastanemizin Tanıtımı, Acil Afet Ve Yangın Eğitimi,Atık Yönetimi, Hizmet Kalite Standartları, Enfeksiyonların Kontrolü ve İzolasyon Yöntemleri, El Hijyeni, Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları, Organ Bağışı, Hasta ve Çalışan Güvenliği, İletişim, HBYS Kullanımı, Ulusal Renkli Kod Uygulamaları,Anne Sütü ve Emzirmedir. Kuruma yeni katılan tüm Temizlik, Yemekhane, Bilgi İşlem Personeli ve Güvenlik Hizmetleri Personeli kuruma adaptasyonunu sağlamak için Genel Uyum Eğitim Rehberine uygun olarak uyum eğitimi uygulanır. Uyum Eğitim programı bir tam gün olarak uygulanır.

2. HİZMET İÇİ EĞİTİM

Uyum sürecini tamamlamış tüm çalışanlar kurum içerisinde verilmekte olan hizmet içi eğitim sürecine dahil edilirler. Hastanemizde yürütülen eğitim programları; 

Enfeksiyon Kontrol Eğitim Programı: Hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları çerçevesinde hastanede çalışan tüm çalışanların her yıl almak zorunda oldukları bir eğitim programıdır. Kurumdaki enfeksiyon kontrolü uygulamaları ve alınacak tedbirleri içerir. Eğitimler Enfeksiyon Kontrol Komite sorumlu hekimi ve hemşireleri tarafından eğitimleri düzenlenir. 

Klinik Eğitim Programı: Her klinik hemşiresinin çalıştığı klinik ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik konuları içerir. Eğitimler birim eğitim sorumlusu ve Eğitim Birimi ile birlikte koordine edilerek yapılmaktadır. 

Diyabet Eğitim Programı: Diyabet hastalarını, hastalığı konusunda bilgilendirmek ve düzenli tedavi görmesini sağlayarak hastanın yaşam kalitesini yükseltecek eğitimleri içerir. 

Organ Bağış Birimi Eğitimi Programı:Organ Bağışının önemi ve gerekliliği konusunda hasta /hasta yakını ve çalışanları bilgilendirecek eğitim programları düzenlenir. 

Tedarikçi Firma Eğitimleri: Hastanemizde çalışan firma personellerine eğitim planı dahilinde eğitimler düzenlenmektedir. 

Yatan Hasta Refakatçi Eğitimleri: Yatan hastalarımız / Refakatçilerine yattığı andan itibaren Hasta ve refakatçilerin bölüme uyumu (oda tanıtımı, hemşire çağrı sistemi, yemek hizmetleri, ziyaret saatleri ve kuralları hastane kuralları ), hastane enfeksiyonlarından korunma, risk düzeyine göre düşme önleme eğitimi, hastanın beslenmesi / hastanın diyeti, el hijyeni, hasta hakları ve sorumlulukları, sigara bırakma tavsiye eğitimi, ilaçların kullanımı ve akılcı ilaç kullanımı, hastanın egzersizi, diyabet ve ayak bakımı, pre op - post op bakım, kullanacağı tıbbi cihazda dikkat etmesi gereken noktalar, kan transfüzyonunda oluşabilecek yan etkiler, tedavi sırasında oluşabilecek yan etkiler, organ bağışı bilgilendirmesi, pansuman ve yara bakımı, anne sütü,hekim bilgilendirmesi; hasta/hasta yakınına genel durumu ve tedavi süreci, tahlil ve tetkik sonuçları hakkında bilgilendirilmesi, operasyonun zorlukları, yaşanabilecek komplikasyonlar v.s. konularında eğitimler verilir. Taburculuk Eğitimleri: Yatan hastalarımıza taburcu olurlarken tedavi, ilaç saati, olabilecek yan etkiler, diyet, banyo yapma, merdiven çıkma, kontrol, yara bakımı konularında eğitimler verilir. 


3.SÜREKLİ EĞİTİM

Hastanemizde çalışanlar kurum içerisinde ve kurum dışında verilen sürekli eğitim olanaklarından yararlanır.