Yataklı Servisler
30 Mayıs 2023

Hastanemizde toplam 719 servis yatağı bulunmaktadır. Servislerimiz aşağıda belirtilmiştir.

Çocuk Servisleri

 1. Yenidoğan Servisi
 2. Süt 1 Servisi
 3. Süt 2 Servisi
 4. Süt 3 Servisi
 5. Yandal Servisi
 6. Büyük Çocuk Servisi
 7. İntaniye Servisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri

 1. Perinatal Servisi
 2. Postpartum Servisi
 3. Septik Servisi
 4. Kadın Doğum Cerrahi 1 Servisi
 5. Kadın Doğum Cerrahi 2 Servisi

Yetişkin Servisleri

 1. Dahiliye 1 Servisi
 2. Dahiliye 2 Servisi
 3. Erişkin Cerrahi 1 Servisi
 4. Erişkin Cerrahi 2 Servisi