Anjiografi Ünitesi
30 Mayıs 2023

KLİNİK ULAŞIM

Anjiografi ünitesi, hastanemiz bünyesinde ikinci katta ana koridor üzerinde bulunmaktadır.

GENEL BİLGİ

Ünitemiz, içerisinde cihazımızın bulunduğu anjiografi odası, vakaların izlenebildiği kumanda odası, hemşire ve doktor odaları ve malzeme odasını barındırmaktadır.

Ünitemizde bir adet anjiografi cihazı mevcuttur.


                                                                                                            ANJİOGRAFİ ÜNİTESİ

                                                                                                                  KUMANDA ODASI

PERSONEL BİLGİSİ

Anjiografi ünitemizde konusunda uzman  6 kardiyolog hekimimiz, 10 anjiografi hemşiremiz ve 1 temizlik personelimiz görev yapmaktadır.

VERİLEN HİZMETLER

Ünitemizde kalp anjiografisi, balon ve stent tedavisi, renal anjiografi, periferik  anijografi, periferik balon ve stent tedavisi, kalıcı ve geçici kalp pili takılması işlemleri yapılabilmektedir. Anjiografi ünitesinde daimi olarak 1 nöbetçi kardiyolog hekimle beraber 2 anjiografi hemşiresi 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

ANJİOGRAFİ NEDİR ?

Anjiografi herhangi bir damar sisteminin görüntülenmesi, damardaki kan akımının durumunu ve damarda darlık, tıkanıklık gibi sorunların olup olmadığının araştırılması demektir. Vücudun tüm damarları için anjiografi işlemi uygulanabilmektedir. Koroner anjiografi bir tanı ve tedavi yöntemi olup cerrahi bir ameliyat türü değildir. Anjiografi işlemi hastanın uyutulmasını gerektimez. İşlem süresince hasta uyanıktır ve konuşabilir. Çoğu kişi işlem sırasında ağrı hissetmez. İşlem yapılacak bölge lokal(bölgesel)olarak uyuşturulur.

Koroner anjiyografi işleminde, kasık veya koldaki atardamara x-ray (röntgen) cihazı yardımı ile radyasyon eşliğinde ince, yumuşak plastik bir kılıf (sheat) yerleştirildikten sonra uzun, plastik ve esnek ince bir boru (kateter) yardımı ile kalbi besleyen atar damarlara ulaşılır. İşlem sırasında röntgen ışığı altında görünen ve radyo-opak madde adı verilen boyar madde ile damarların görüntüsü elde edilir.

maxresdefault.jpg

Boyar maddenin verilmesi ağrı hissi vermeyecektir. Ancak sıcaklık ve ateş basması gibi geçici bulgular görülebilir.

KORONER ANJİOGRAFİ NEDEN YAPILIR ?

Koroner arter hastalığının özellikle kalp hastalığı risk faktörlerine sahip kişilerde erken tanı ve tedavisi hayati önem taşımaktadır. Amaç kişiyi olası kalp krizinin sonuçlarından korumaktır. Bu nedenle EKG(ekokardiyografi), eforlu EKG(koşu bandı) gibi kardiyolojik tetkikler neticesinde koroner arter hastalığı şüphesi görülen kişilerde tanının kesinleşmesi için koroner anjiografi adı verilen tanısal işlemin yapılması gerekmektedir.

                                                                                                                               

KORONER ANJİOGRAFİ;                              

 • Kalp kası fonksiyonunu değerlendirmek için,
 • Koroner arter hastalığının, kalp kapak hastalığının

  veya aort damarı hastalığının  tanısını koymak ve ciddiyetini belirlemek için,

 • İleri tedavi yöntemlerini belirlemek için yapılır.
korner_balon__ve_stent_nedir-1.jpg

KORONER ANJİOGRAFİ KİMLERE YAPILIR ?

 • Girişimsel olmayan testlerde(EKG, ekokardiyografi ve ya eforlu EKG) anormal bulgu tespit edilen riskli kişilerde,
 • Risk faktörü olup koroner arter hastalığı düşündüren göğüs ağrısı(angina) olan kişilerde,
 • Kalp krizi geçirenlerde,
 • Hayatı tehdit eden ciddi kalp ritmi bozukluğuna sahip kişilerde,
 • Daha önceden koroner anjiografi olup balon ya da stent tedavisi uygulanmış ve ya koroner arter ameliyatı olup göğüs ağrısı tekrarlayan kişilerde,
 • Koroner arter hastalığı dışında kalp kapağı ameliyatı olacak kişilerde koroner anjiografi işlemi uygulanır.

İŞLEYİŞ

Anjiografi işlemine alınacak hastalar için yatış işlemi yapılmaktadır. Hastalar uzman hekimlerimiz kararıyla poliklinik üzerinden günübirlik anjio odasına, kardiyoloji servisine veya koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldıktan sonra anjiografi işlemine hazırlanırlar. Bu hazırlık hastalara anjiografi işlemi hakkında bilgi verilmesi, onam alınması, hekim önerisinde var ise premedikasyon( işlem öncesi medikal tedavi) uygulanması ve yaşamsal bulguların takibini içerir.  Hastalar anjiografi için hastaneye gelirken ilgili hekim aksini söylememişse aç olarak ve almakta olduğu ilaçlarını alarak gelmelidirler. Hazırlığı yapılan hastalar anjio ünitesine alınır ve koroner anjiografi işlemi yapılır. İşlemden sonra hastalar günübirlik anjio odasında, kardiyoloji servisinde veya koroner yoğun bakım ünitesinde takip edilir. Klinik bulguları stabil seyreden hasta hekimin uygun gördüğü gün taburcu edilir. Taburcu olduktan sonra kullanması gereken ilaçlarını düzenli olarak almalı, diyetine dikkat etmeli ve kontrol randevularını ihmal etmemelidir.