ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NİTELİKLİ PERSONELLER YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR
10 Şubat 2020

Hastanemizde Bulunan Tüm Yoğun Bakım Ünitelerine özel olarak , hastane yönetimi ve eğitim Hemşireliği Koordinatörlüğünde
‘’1.Geleneksel Yoğun Bakım Hemşireliği Günleri’’ adı altında yoğun bakım uzman hekimlerimiz ve hemşirelerimiz ile birlikte şubat ayında 16 saatlik kurs düzenlendi.
ilk kursumuz cerrahi yoğun bakım, genel yoğun bakım, erişkin yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve kadın doğum yoğun bakım üniteleri için gerçekleşti.
kalite yönetim direktörü, eğitim hemşireleri, enfeksiyon hemşireleri, yoğun bakım uzman hekimi ve uzman hekimlerimiz tarafından yapılan eğitimde ; yoğun bakımda kapsamlı hasta izlemi, temel ve ileri yaşam desteği, yoğun bakımda enfeksiyon kontrolü, üriner sistem hastalıkları ve bakımı ventilasyon ve oksijen tedavisi uygulamaları, yoğun bakımda nörolojik hastalıklar ve SKS konulu eğitimler anlatıldı.
Gerçekleşen eğitim Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Abdurrahman AÇIKGÖZ ve hastane yönetimi kursiyerlere katılım belgelerini takdim etti. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Abdurrahman AÇIKGÖZ emeği geçen eğitimcilere ve katılımcılara teşekkür etti.