Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
28 Mayıs 2019

KLİNİK ULAŞIM

Cerrahi yoğun bakım ünitesi hastanemiz bünyesinde üçüncü katta ara koridor üzerinde bulunmaktadır.

GENEL BİLGİ

Ünitemizde doktor ve hemşire odaları, malzeme odaları mevcuttur.

Ünitemizde ventilatör, hasta başı monitörler vs. yoğun bakım hastası için gerekli tüm ekipmanlar mevcuttur.

  • Cerrahi Yoğun Bakım
  • Cerrahi Yoğun Bakım
  • Cerrahi Yoğun Bakım

PERSONEL BİLGİ

Ünitemizde konusunda uzman 1 yoğun bakım uzman hekimi, 15 hemşire,  5 temizlik personeli görev yapmaktadır.

VERİLEN HİZMETLER

Yoğun bakım ünitemiz çeşitli hastalık, ameliyat, kaza ya da travma sonrası sağlık durumu kritik olan hastalara yaşamsal destek sağlanan bir birimdir. Tecrübeli kadrosu ve teknolojik donanımı ile 7/24 hizmet vermektedir. Günün her saati olmak üzere gerektiğinde hastaların tüm laboratuvar ve MR, röntgen, BT gibi görüntüleme tetkikleri ve tüm destek tedaviler uygulanabilmektedir.

YOĞUN BAKIM

Bir yada birden fazla organın geçici olarak yetersizliği nedeni ile vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden olan durumun ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesine, bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerini kapsayan ve özellikle yapay solunum cihazı başta olmak üzere, her türlü cihaz ve teknolojiyi kullanan, bilgi ve yetenekleri buna uygun doktor ve hemşirelerin bulunduğu özel bir ünitedir.

GENEL İŞLEYİŞ

HASTANIN KABULÜ

Hastanın yatışını yapacak hekim tarafından yoğun bakım yatak durumu yoğun bakım hemşiresi ile görüşülerek sorgulanır. Yatak durumuna göre hastanın yoğun bakım ünitesine kabulü planlanır.  Yoğun bakım ünitesine kabulü planlanan hasta için hastanın yatışını yapan hekim yoğun bakım ünitesi hemşiresi ile görüşerek hastanın genel durumuyla ilgili gerekli bilgi vererek gerekli teçhizat, cihaz hazırlığı yapılmasını sağlar.  Hastanın yoğun bakım ünitesine kabulüne kadar hastanın yatışını sağlayan ünitenin sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli hastanın şartlarına uygun şekilde yoğun bakım ünitesine getirilmesini sağlar ve hastaya refakat eder.  Başka bir sağlık kuruluşundan direk Yoğun bakıma gelen hastaların transferi yapan kurumdan taburculuk işlemi yapıldıktan sonra Yoğun bakıma getirilmelidir.  Hastane içinde başka servisten yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastaların geldiği bölümden taburculuk işlemi yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitesine kabulü yapılmalıdır.  Yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastaların yatışı ilgili bölüm sekreterliği tarafından yapılır.

HASTANIN TIBBİ BAKIM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ, BAKIMIN PLANLANMASI VE İZLENMESİ

Hastanın tıbbi bakım ihtiyacı ilk değerlendirmede tanımlanıp hasta dosyasına kaydedilir ve tedavi ve bakım süreci bu doğrultuda hekim tarafından belirlenir. Hastanın yatışı sürecinde gelişen değişiklikler hasta dosyasına kaydedilir, geriye dönük izlenebilecek şekilde planlamalar yapılır

HASTANIN RIZASININ ALINMASI

Hasta Onam Formu hastanın şuuru açıksa kendine kapalıysa yakınlarından birine doldurtularak imzalattırılır.  Hastanın yanında hasta yakını yok ise hasta ön değerlendirme formu tedavi eden hekim sorumlu hemşire veya nöbetçi hemşire ile yakınının olmadığı belirtilerek imzalanır.

HASTANIN TRANSFERİ

Servise çıkacak olan hastanın gideceği servisten yatak sorgusu yapılır.  Hastanın şuuru açıksa hastaya bilgi verilir.Servise çıkan veya taburculuğu planlanan hastanın yakınlarına telefonla ulaşılarak çıkışı hakkında bilgi verilir.  Hasta yakını gelmeden hasta yoğun bakım ünitesinden çıkartılmaz. Hastanın çıkışı sırasında hekim veya branş değişikliği olacaksa hastayı devralacak hekim hastayı yoğun bakım ünitesinde değerlendirir.  Yoğun bakım çıkış epikrizi hastayı tedavi eden hekim tarafından doldurulur. Hasta genel durumuna uygun olarak sedye veya tekerlekli sandalye ile alınır.  Hastanın hemşiresi tarafından ilgili servis hemşiresine birebir teslimi yapılır. Hasta transfer formu doldurulur.  Hastanın kaydı bilgisayardan ve protokol defterinden düşürülür.

KURUM DIŞI SEVK

Hasta başka bir Sağlık Kurumuna veya Yoğun Bakıma transfer ediliyor ise hasta ile birlikte gerekli ise yoğun bakımda transport için ayrılmış olan tıbbi malzemeler (Transport Ventilatörü, Monitörü, Pulseoximetre, Oksijen Tüpü, Entübasyon Seti Balon, Valf, Acil çantası, ilaçlar ve Maske sistemleri)  Hastanın Yoğun bakım epikrizi tedavi eden hekim tarafından doldurularak transferi sağlayan ekip ile ilgili eşliğinde transferi gerçekleştirilir. (Pulseoximetre).  kuruma gönderilir.  Hastanın yattığı bölüm sekreterliği tarafından hastanın taburculuk işlemleri yapılmış olmalıdır.

HASTANIN TABURCULUĞUNDA YAPILAN İŞLEMLER

Yoğun bakım ünitesine alınan hastanın durumu yoğun bakım ihtiyacı kalıp kalmadığı primer hekimi tarafından değerlendirilir. Buna göre:  Şuuru açılıp koopere olan hastalar,  Vital bulguları stabilleşen hastalar,  Organ fonksiyonları normale dönen hastalar, Solunum yetmezliği ortadan kalkan hastalar,  Kardiyovasküler sistem bulguları stabilleşen hastaların taburculuğu planlanır.  Gerekli hastalar için evde bakım cihazları tamamlanır. Raporları çıkarılır. (Vent O2 tüpü,ü manometre, aspiratör, O2 kanülü) Evde bakım için gerekli eğitimler hasta/hasta yakınına verilir.  Çıkış işlemleri; Yoğun bakımdan taburculuğu planlanan hastanın yakınlarına haber verilir hasta yakını gelmeden hasta çıkartılmaz. Hastanın çıkışı sırasında hekim değerlendirir ve epikrizini yazar. Hasta ve yakınlarına hastanın genel durumu hakkında bilgi verir. Hastanın evde kullanmaya devam edeceği ilaçlar ve dikkat etmesi gerekenler konusunda bilgilendirme yapılır. Hasta genel durumuna uygun olarak sedye veya tekerlekli sandalye ile alınır çıkış işlemleri tamamlanır.

KLİNİK SÜREÇ

Hasta yoğun bakım ünitesine geldiğinde hemşire ve personel tarafından karşılanır.  Hastanın dosyası düzenlenir, evrakları tam ve eksiksiz doldurulur. Hastanın otomasyon sistemi üzerinden kabulü yapılır. Hastanın koluna kimlik bilgilerini içeren yatış barkodlu bileklik takılır.Hastanın giysileri ve takıları çıkartılarak yakınlarına, yakınları yoksa hastane polisine teslim edilir.  Hasta monitörize edilir vital bulgular alınır. Hemşire gözlem formuna kayıt edilir. Hekimine haber verilir.Damar yolu yok ise açılır, açık ise çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. İstenen tetkikler alınarak laboratuvara gönderilir.  Fiziki muayenesi hekim tarafından yapılır, gerekli monitorizasyon ve ihtiyaç durumuna göre O2 takılır. Hastaya gerekliyse foley sonda takılır.  Order e uygun şekilde hasta tedavisi hazırlanır ve uygulanır. Hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu doldurulur. Hastaya konsültasyon istenmişse gerekli birimlere konsültasyon formu gönderilir. Otomasyon girişi yapılır.  Hastanın röntgen, ultrason gibi görüntüleme tetkikleri için ilgili birimlerden randevu alınarak hasta gönderilir.  Hemşirelik bakımı uygulanarak hasta bakım süreci formuna kaydedilir.  İletişim için birinci derecedeki yakınlarının telefon numaraları alınır.

MONİTÖRİZASYONU

 Yoğun bakım ünitesine kabulü yapılan hasta yatağına alındıktan sonra monitörize edilir.  Monitörde nabız tansiyon solunum satürasyon ve diğer monitörize edilmesi gerekli invaziv girişimlerin ölçümleri izlenir. Hemşire gözlem kağıdına kayıt edilir.

VENTİLATÖRDEKİ HASTANIN İZLEMİ

Hastanın entübasyonuna muayene ve kan gazları değerlendirilerek hekim tarafından karar verilir.  Entübasyonuna karar verilen hastaya uygun sedasyon sağlanarak entübe edilir ve ventilatöre bağlanır. Hastanın durumuna uygun ventilasyon modu seçilir.  Gerektikçe aspire edilir. Hastanın oksijen satürasyonu sürekli takip edilir. Elektrolit, aldığı-çıkardığı, kan gazı sürekli takip edilir. Sık pozisyon verilir.  Hava yolunu nemlendirmek için nemlendirici ve bakteri filtresi kullanılır.  Hastanın başı 45 derece yükseltilmeli, hastanın başında Ambu hazır bulundurulmalıdır. Ventilatörün bakımı belirli aralıklarla yapılmalıdır.

SEDASYON VE ANALJEZİ UYGULAMASI

Yoğun bakım ünitesinde hastanın ajitasyon ve anksiyetesinin giderilmesinde sakinleşmesini sağlamak yapılan tedavi ve girişimleri daha kolay tolere edebilmesi için sedatif ajanlar uygulanır.  Yoğun bakım ünitesinde sedasyon oluşturmak amacı ile Benzodiazepinler, Midazolan, Propofol, Nöroepileptikler uygulanır.  Hastanın nöromüsküler blokajı ve sedasyonu gerektiğinde anestezi uzmanı tarafından planlanır ve takip edilir.

 SKORLAMA SİSTEMİ İLE HASTANIN TAKİBİ

APHACHE, SAPS, PRISM skorlama sistemlerinden hastaya uygun olanı hastayı takip eden hekim tarafından yapılır.

BASI YARASI TAKİBİ

Hasta yoğun bakıma yattığında riskli değerlendirilir. Değerlendirme “Hasta Öndeğerlendirme Formu’nda” yer alan “Braden Bası Yarası Değerlendirme Ölçeği”ne göre yapılır. Elde edilen puana göre hastanın bası yarası değerlendirmesine haftalık/günlük olarak devam edilir.  Bası yarası riski yüksek olan hastanın yatağı havalı yatak / dekübit yatağı olmalıdır.Çarşafı gergin ve düzgün olmalıdır. Hastaya en az 2 saatte bir pozisyon verilmelidir.  Bası yarası oluşmuş ise; Yastıklarla desteklenerek bası yarası oluşan kısım oksijenlendirilir.  Uygun yara bakım ürünleri ile pansumanları yapılır. Bası Yarası veri takibi amacıyla yara gerçekleşmesi durumunda bölüm hemşiresi HBYS üzerinden oluşturulan “Kalite Yönetim İndikatör Kartları Modülü”nü kullanılarak Bası Yarası Bildirimini kendi şifreleri ile yapmaktadır.

İNVAZİV İŞLEMLER

Yoğun bakım ünitelerinde hastalara uygulanan oral-nazal entübasyon, santral venöz kateter vb damaryolu ve parenteral beslenme amaçlı kateter uygulamaları, CVP kateteri takılması ve takibi, Arteriyel basınç kateteri takılması ve takibi gibi invaziv işlemlerin uygulamasından hekim sorumludur. Monitörizasyonu yapılan invaziv işlemlerin takibi hemşire tarafından hasta dosyasına kaydedilir.

REHABİLİTASYON SÜRECİ

Yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisi devam eden hastanın rehabilitasyon sürecinde hastanın bozulan fonksiyonlarını düzeltmek, öz bakımını ve yaşam kalitesini arttırmak hedeflenir. Bu doğrultuda Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı ve hasta ailesi ile işbirliği yapılır.

NÜTRİSYON TAKİBİ

Hasta için gerekli beslenme ihtiyacı, ilgili birimin protokollerine göre hekim tarafından belirlenir. İhtiyacın karşılanması için gereken beslenme desteğine (Parenteral TPN solüsyonu yada enteral beslenme ürünleri) Diyetisyen ile birlikte karar verilir. Hastanın rutin olarak değerlendirilen laboratuvar bulgularına ve diğer klinik değerlendirme protokollerine göre beslenme desteğine devam edilir. Bu süreç hekim ve diyetisyen tarafından takip edilir.

TERMİNAL DÖNEM HASTA TAKİBİ

Terminal dönemdeki hasta takibinde amaç ölüm sürecinde olan hastanın yaşam kalitesini arttırmak, ağrı ve diğer sağlık sorunlarını azaltmak yada rahatlatmaktır. Hastanın durumuna göre gerekli olan invaziv ve noninvaziv girişimler hekim tarafından uygulanır. Hastanın ağrısının azaltılması için ilgili bölümlerden konsültasyon istenir. Hasta yakınlarına gerekli bilgilendirme yapılır. Hastanın şuuru açıksa Psikolog desteği sağlanır.

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ, KONTROLÜ VE İZLENMESİ

Yoğun bakımlarda enfeksiyonların önlenmesi için gerekli önlemler Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ nin talimatlarına göre düzenlenir. Enfeksiyonu tespit edilen hastalar izolasyon odalarında takip edilir. Gerekli önlemler alınır.  Enfeksiyon kontrolü ve izlemi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yapılır.

HASTA ZİYARET-HASTA YAKINI BİLGİLENDİRME
Hafta içi hasta yakınlarına hasta hakkında bilgi doktorları tarafından verilir. Her gün yoğun bakım ünitemizin müsaitlik durumuna göre 11:30-12:30 saatleri arasında kısa süreli hasta ziyareti yapılabilir.