Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
28 Mayıs 2019

Ünitemiz hastanemiz ikinci kat ara koridorda bulunmaktadır. Ünitemizin kadrosunda, yenidoğan yoğun bakım uzmanı, hemşire ekibi ve emzirme danışmanımız yer almaktadır. Ekibimiz diğer bilim dalları ile birilikte bebeklerimiz için gerekli olan tüm medikal ve cerrahi hizmetleri 24 saat sunmaktadır. Ünitemizde, bebeklerimiz için gerekli olan tüm tedaviler yapılarak ailelerimiz tedavi sürecinin her aşamasında bilgilendirilmektedir. Yoğun bakım yatışı süresince ailelerimizin bebekleri ile zaman geçirmeleri sağlanarak, küçük yavrularımızın tıbbi desteğin yanı sıra anne baba şefkatini de hissetmeleri sağlanmaktadır.

 • Ana Giriş
 • Kuvöz
 • Transport Kuvöz
 • Yatan Hasta
 • Salonlar
 • Salonlar
 • Salonlar
 • Salonlar
 • Salonlar
 • Salon 7
 • Bebek İzlem Ünitesi Giriş
 • Bebek İzlem Ünitesi
 • Bebek İzlem Ünitesi
 • Hipotermi İşlemi
 • Yoğun Fototerapi
 • İzole Odalar
 • Süt Sağma ve Saklama Odası


Konsültan Bilim Dalları

 • Pediatrik Nöroloji
 • Pediatrik Cerrahi
 • Pediatrik Kardiyoloji

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizin Kapasitesi 

 • Toplam 107 yataklı ünitemizde,
 • 53 yatak 2.nci seviye,54 yatak 3.ncü seviye
 • 130 adet kuvöz
 • 55 adet solunum cihazı
 • 15 adet açık müdahale yatağı
 • 4 adet tam donanımlı solunum cihazına sahip transport kuvözü
 • İzolasyon odası
 • 30 adet fototerapi cihazı
 • Pendant sistemi ile her küvöz için 2’şer adet oksijen, kuru hava ve aspirasyon sistemi mevcuttur.
 • 4 adet hipotermi cihazı ,2 adet Aeeg cihazı 
 • 4 adet tünel(yoğun )fototerap,
 • 1 adet nitrik oksit cihazı bulunmaktadır

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yapılabilen Tedaviler

 • Solunum desteği (ventilatör tedavisi)
 • Toraks tüpü takılması
 • Kan değişimi
 • Total parenteral nutrisyon
 • Fototerapi
 • Perkütan katater uygulamaları
 • Methemoglobin ölçümü
 • ROP muayenesi
 • EEG
 • EKO
 • USG
 • 24 saat solunum cihazına sahip kuvözler ile hasta nakil hizmeti
 • Diyaliz kateteri takılması ve takibi
 • Kolostomi bakımı
 • Cvp,picclıne ve umblical katater takılması

Ünitemiz diğer hastanelerden de bebek kabul etmektedir. Diğer hastaneden alınan hasta bebek için transport (nakil) sırasında Yoğun Bakım ortamı ekipte bulunan 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve 2 Hemşire tarafından sağlanabilmektedir. Bebek izlem ünitesinde ameliyathane ve doğumhaneden gelen bebeklerin ilk müdahalesi yapılmaktadır.stabilleşen bebekler aileye durumu düzelmeyen bebekler yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatışı yapılmaktadır.