İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ - 4
31 Mart 2021

İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Gönderen İl: Şanlıurfa

Uygulama Adı: Sürüntü Kültürü

Sağlık Tesisi Adı: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Neden İhtiyaç Duyuldu: Sepsise bağlı mortalitenin gelişmesi ve enfeksiyon yayılım hızının artmasından dolayı ihtiyaç duyuldu.

Hangi Alanda Uygulandı (Polk, Servis, Acil, Ameliyathane, Lab, vb.,): Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri

Ne zaman Uygulandı/ Sürekli mi?:2019 yılı başından bu yana uygulanmaktadır.

Nasıl Uygulandı: Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan veya dış merkezden sevk ilegelenherhastadanvedevamındahaftadabirrutinolacakşekildekoltukaltı,göbekveperine sürüntü kültürüalındı.

Kim tarafından uygulanabilir: YYBÜ çalışan yardımcı sağlık personelleri

Ne İşe Yaradı (Tercihen ölçülebilir değerler konulması, uygulama öncesi ve sonrası karşılaştırmaların yer alması): Enfeksiyon bulaşının önüne geçildi.

 

 

2019 Mortalite Oranı

2020Mortalite Oranı

1.Dönem

6.4

3.9

2.Dönem

6.47

3.97

3.Dönem

5.6

5.95

 

2019 Enfeksiyon Hızı

2020 Enfeksiyon Hızı

1.Dönem

6.9

3.2

2.Dönem

6.22

3.58

3.Dönem

6.6

2.71

 

Uygulamada Karşılaşılan Problemler: Problem yaşanmamıştır.

Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler: Sürüntü kültürü öncesi bebeklerin vücut temizliğinde gözle görünür kirlilik olmaması gerekmektedir.

Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz( Genel Hast., ADSM, Dal Hast. Entegre): Genel hastaneler