İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ - 2
31 Mart 2021

İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Gönderen İl: Şanlıurfa

Uygulama Adı: Oral motor uyaran egzersizleri

Sağlık Tesisi Adı: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Neden İhtiyaç Duyuldu: Preterm ve asfiksili bebeklerin oral beslenmesi, oral-motor gelişim, nörolojik, kardiyorespiratuar ve gastrointestinalsistemlerin etkileşiminden oluşan, karmaşık ve dinamik bir süreçtir. Bebeğin beslenme yeteneğinin yetersiz olması hastaneden taburculuğu geciktirmekte, bu durum bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin olumsuz çevresel koşullarından etkilenmesi ve enfeksiyon etkenlerine daha fazla maruz kalmasına neden olmaktadır. Bu uygulamada Prematüre ve asfiksili bebeklerin başarılı ve güvenli bir oral beslenme deneyiminin oluşmasını sağlamak için oral motor uyaran egzersizleri yapılacaktır. Oral motor uyaran egzersizlerinin emme yutma becerileri üzerine olumlu etkisi hem uluslararası hem ulusal literatürde bilinmekte ve dünyada uygulanmaktadır. Şanlıurfa ili de yüksek doğum oranına sahip olduğu için bu uygulamanın mevcut bebekler için ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Hangi Alanda Uygulandı (Polk, Servis, Acil, Ameliyathane, Lab, vb.,): Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri

Ne zaman Uygulandı/ Sürekli mi?:2021 yılı başından bu yana uygulanmaktadır.Her gün düzenli olarak( tutarlı ve başarılı oral alıma geçene kadar)

Kim tarafından uygulanabilir: Yenidoğan yoğun bakım tecrübesi olan uzman dil ve konuşma terapisti

Ne İşe Yaradı (Tercihen ölçülebilir değerler konulması, uygulama öncesi ve sonrası karşılaştırmaların yer alması):

Uygulamada Karşılaşılan Problemler: Problem yaşanmamıştır.

Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler:

Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz( Genel Hast., ADSM, Dal Hast. Entegre): Tüm sağlık kuruluşları