İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ - 1
31 Mart 2021

İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Gönderen İl: Şanlıurfa

Uygulama Adı: Çok Kullanımlık (Reusable) Önlük Kullanımı

Sağlık Tesisi Adı: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Neden İhtiyaç Duyuldu: Çok kullanımlık (reusable) önlükte amaç; bir hastanın kolonizasyonunun ya da doğal florasının diğer hastaya geçmesini engellemektir.

Hangi Alanda Uygulandı (Polk, Servis, Acil, Ameliyathane, Lab, vb.,):YenidoğanYoğun Bakım Üniteleri

Ne zaman Uygulandı/ Sürekli mi?: 2019 yılı başından bu yana uygulanmaktadır.

Nasıl Uygulandı: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar için mesai ve nöbetlerde değişim olacak şekilde çok kullanımlık (reusable) önlük kullanılmaktadır. Yenidoğan yoğun bakımünitesindeyatantümhastalariçinüremesiolsunyadaolmasınhasta bakımındastandart önlemler kapsamında önlük kullanılmaktadır. Önlük uygulaması ile her hasta için bir önlük kullanılmaktadır.Hastadanhastayageçişyapılırkenönlükdeğiştirilmektedir.Yenidoğanıntüm bakımında önlük kullanılmakta olup bakım esnasında sağlık çalışanın formasının yenidoğana temasıengellenmiştir.

Kim tarafından uygulanabilir:YYBÜ çalışan tüm sağlık çalışanları ve ziyaretçiler kullanabilir.

Ne İşe Yaradı (Tercihen ölçülebilir değerler konulması, uygulama öncesi ve sonrası karşılaştırmaların yer alması): Enfeksiyon bulaşının önüne geçildi.

 

 

2019 Mortalite Oranı

2020 Mortalite Oranı

1.Dönem

6.4

3.9

2.Dönem

6.47

3.97

3.Dönem

5.6

5.95

 

2019 Enfeksiyon Hızı

2020 Enfeksiyon Hızı

1.Dönem

6.9

3.2

2.Dönem

6.22

3.58

3.Dönem

6.6

2.71

 

Uygulamada Karşılaşılan Problemler: Problem yaşanmamıştır.

Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler: Uygulama öncesi yeterli sayıda önlük temininin yapılması

Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz( Genel Hast., ADSM, Dal Hast. Entegre): Genel hastaneler

 


4e960cbe-2df6-4505-8b26-93623e227b78.jpg