İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI UZMANI HASTA KABULÜNE BAŞLADI
29 Mart 2021

İmmünoloji ve alerji hastalıkları uzmanı Uzm.Dr.Şükrü Alper AÇIKGÖZ Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta kabulüne başladı.
Kliniğimiz alerjik ve immünolojik hastalık şüphesi veya tanısı olan 18 yaşından büyük erişkin hastalara hizmet vermektedir.
Bu hasta grubunu ağırlıklı aşağıdaki hastalıklar oluşturmaktadır;
- Astım
- Alerjik rinit (alerjik nezle)/ alerjik sinüzit
- İmmün yetmezlikler
- Gıda alerjileri
- Arı alerjisi
- Ürtiker/anjioödem (kurdeşen)
ALERJİ VE İMMÜNOLOJİ KLİNİĞİNDE HANGİ İŞLEMLER UYGULANABİLMEKTEDİR?
- Alerji deri testleri
- İmmünoterapi (alerji aşısı uygulama)
- İmmün yetmezliklerin tanı ve tedavisi için gerekli yaklaşımlar, immünglobulin replasman (tamamlama) tedavileri
- Spesifik IgE ölçümü
- Alerji ve immünoloji hasta eğitimi
ALERJİ VE İMMÜNOLOJİ KLİNİĞİNDEN NASIL RANDEVU ALINIR?
Poliklinik muayene randevuları, merkezi hasta randevu sistemi ile (MHRS; 182 veya internet üzerinden) verilmektedir. Hastaların alerji ve immünoloji kliniğinden MHRS randevusu alabilmesi için aile hekimi, iç hastalıkları, dermatoloji, göğüs hastalıkları doktorları tarafından alerji ve immünoloji kliniği için yeşil listeye eklenmiş olması gerekmektedir.