PERİNATOLOJİ NEDİR? HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?
25 Şubat 2020

Perinatoloji Doktoru – Perinatolog Nedir?

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji  Uzmanı Emre EKMEKÇİ yaptığı açıklamada ; Perinatoloji uzmanı, diğer adıyla perinatolog, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzman doktorudur ve uzmanlığını bu alanda aldıktan sonra üst ihtisas olarak Perinatoloji (Riskli Gebelik Uzmanlığı) eğitimini alarak bu alanda uzmanlığını tamamlar.

Üç yıl süren yan dal uzmanlık eğitiminde riskli gebeliklerin tanı, takip ve tedavileri konusunda eğitim alırlar ve bu konuda ileri düzey özelleşirler. Üç yılın sonunda yüksek riskli gebelik uzmanı yani perinatolog olma hakkını kazanırlar. Aynı zamanda maternal-fetal tıp uzmanı olarak adlandırılır.

Yüksek Gebelik Riski Ne Demektir?

– İleri anne yaşı
– Önceki gebeliklerdeki öykü(erken doğum, şeker, tansiyon, anormal bebek vb)
– Hamilenin tıbbi özgeçmişi(Hastalık, ameliyat, allerji)
– Aile öyküsü
– Kromozom ya da gen hastalıkları riski
– Gelişme geriliği
– Organ anomalileri
– Kan uyuşmazlıkları
– İkiz – çoğul gebelikler
– Amnion sıvısı anomalileri
– Plasenta yerleşim anomalileri
– İri bebek
– Kalp gelişim anomalileri
– Down Sendrom riski
– Fetal damar-kan dolaşım problemleri
– Akciğer sıvı toplanmaları
– Kemik gelişim problemleri
– Annenin enfeksiyonlarının bebeğe yansıması
– Yüz ve beyin gelişim sorunları
– Duruş anomalileri
– Böbrek gelişim ve idrar yolu sorunları
– Fetusta kist oluşumları
– Fetal tümörler

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Hangi Hastalara Bakar?

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler, gebelik öncesi, gebelik ve sonraki lohusalık döneminde anne veya bebekte meydana gelebilecek olumsuzlukların erken dönemde tanısı ve mümkün olan durumlarda tedavisini amaç edinmiştir. Perinatoloji bölümüne hastalar takip oldukları kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından hastanın yüksek riskli olarak saptanması durumunda yönlendirilir. Perinatoloji uzmanı tarafından değerlendirilen bu grup hastalar için değerlendirme sonrası ya hastanın gebeliğinin devamında yapılması gerekenler hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapar ya da hastayı kendi takibine alır ve gebeliğin devamında takibi kendisi yapar. Normal seyirli gebeliklerin takibi perinatoloji kliniklerinde yapılmamaktadır. İlgilendiği hasta grubu yüksek riskli olan gebeliklerden oluştuğu için muayene süreleri diğer branşlara göre oldukça uzundur ve bu nedenle sınırlı sayıda hasta bakılmaktadır. 

Perinatolojiye Kimler Başvurmalıdır?

Çeşitli risk faktörleri bulunan ve gebelik düşünen hanımlar ile gebelikte çeşitli riskler tespit edilen, komplikasyon (sorun) gelişen ya da çeşitli nedenlerle gebeliği anormal şekilde seyreden  gebeler perinatolojiye başvurmalıdır.

1. Anne Adayının Gebelik Öncesi Hastalıkları; Anne Adayında :

Kalp hastalığı

Yüksek tansiyon

Şeker hastalığı (Diyabet)

Hipotiroidi - Hipertiroidi gibi endokrin hastalıklar

Böbrek hastalıkları

Karaciğer hastalıkları

Bağırsak hastalıkları

İnfeksiyon hastalıkları

olduğu durumlarda perinatolojiye başvurulmalıdır.

2. Gebelik Sırasında Karşılaşılan Sorunlar :

Bebekte saptanmış anormal bulgu olan hastalar

Preeklampsi (toksemi - gebelik zehirlenmesi)

Gestasyonel Diyabet (gebelik şekeri)

Anormal ikili test sonucu

Anormal üçlü test sonucu

Anormal dörtlü test sonucu

İkiz gebelik, üçüz gebelik ve diğer çoğul gebelikler

Erken doğum öyküsü

Erken membran rüptürü (suların erken gelmesi)

Bebekte büyüme geriliği (gelişme geriliği)

Plasenta previa (bebeğin eşinin yerleşim bozuklukları)

olduğu durumlarda perinatolojiye başvurulmalıdır.