BASIN AÇIKLAMASI
01 Şubat 2020

31.01.2020 tarihinde akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşılan "Urfa hastanelerinde miadı geçmiş ilaçlar, üzeri yapıştırma etiket ile kapatılarak kullanılıyor" tarzında yapılan paylaşım ile ilgili olarak;
T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından RDC İlaç Araştırma ve Geliştirme San. A.Ş nin talebi üzerine firmaya 72230246-000-E.141568 sayılı 05.07.2017 tarihli cevap yazısında; "...ruhsatına sahip olduğunuz aşağıda isimleri yer alan müstahzarlara ait ilgi ve sayılı ekleri incelenmiş olup, söz konusu ürünler için stoklarınızda mevcut olan Redemus ampül için 2.138.400 adet ve Diazyn ampül için 712.800 adet boş ampülün kullanılması amacıyla, etiketin ampül üzerinden çıkmayacak şekilde hazırlanması, aksi bir durum yaşandığında gerekli yaptırımların uygulanması ve tüm sorumluluk tarafınıza ait olması koşulu ile uygun bulunduğu belirtilmiştir."
Yine kurumumuza RDC İlaç Araştırma ve Geliştirme San. A.Ş tarafından gönderilen 07.03.2019 tarih ve 19/029 sayılı resmi yazıda; "Ruhsatına sahip olduğumuz ''Daizyn 45,5mg/2 ml İ.M/İ.V enjeksiyonluk çözelti içeren ampül'' adlı ürünümüzün daha önceden yapılmış üretim planına istinaden 2016 yılına ait baskılı ampüller ithal edilmiştir. Ancak üretim yoğunluğu sebebiyle planlanan tarihte üretilememiştir.Bu sebeple, 712.800 adet baskılı boş ampül stoklarda kalmıştır. Milli servetin heba olmaması ve boş ampüllerin üretim ve ithalat süresinin uzun olması sebebiyle önceden gelen ampüllerin değerlendirilebilmesi için bu ampüllerin planlanacak yeni üretim tarihine göre parti no-son kullanma tarihini içerecek şekilde etiket ile kullanılması için Sağlık Bakanlığına başvuru yapılmıştır.Bakanlığın -E.141568 sayılı yazısı ile söz konusu ampüllerin etiketlenerek kullanılması için izin alınmıştır.'' şeklindedir.
Konu ile ilgili olarak inceleme başlatılmış olup mevcut ilaçların kullanılıp kullanılamayacağına dair
TC Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Kurumuna görüş sorulmuş olup gelecek cevaba göre işlem yapılacaktır. Bu süre zarfında mağduriyet oluşturmamak adına cevap gelene kadar ilaçlar toplatılmıştır.
Kamuoyuna Duyurulur.