ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇALIŞANLARINA KENDİNE YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ
21 Ocak 2020

İstanbul Medipol Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanı Asiye KOCATÜRK ve Uzman Psikoterapist Refika YAZGAÇ tarafından 2020 hemşire ve ebe yılı sebebi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16-17-18 ocak tarihlerinde Hastanemizde görev yapan Ebe ve hemşirelere yönelik
“Kendine Yardım Eğitimi” verilmiştir. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma hastanesi Yönetimi Olarak Katkılarından dolayı hocalarımıza teşekkür ederiz.
Kendine Yardım Eğitiminde verilen eğtimler.
• Beden Ruh sağlığı
• Merhamet yorgunluğu
• Tükenmişlik
• Kronik stres
• Psikolojık Dayanıklılık
• Bireysel farkındalık
• Nefes Farkıdalığı
• Kendine Masaj
• Qigong uygulamaları

EĞİTİMİN TANIMI: Günümüzde modern yaşamın olumlu gelişmeleri, insan ömrünün uzamasını sağlamış olmakla birlikte hastalıklar da artmıştır. Hastalıkların tanısı kişi ve ailesinde krize ve travmaya yol açar. Kriz insanların yaşam uyumlarını bozan, olağanüstü durumlardır. Bir başka söyleyişle kriz, kişinin her zaman kullandığı “ baş etme yollarının” yaşadığı olayın üstesinden gelmede yetersiz kalması anlamına gelir. Kişinin gündelik hayatını devam ettirme yeteneğini belirgin bir şekilde değiştirir.
Olağan koşullarda insan yaşamında ölüm ve hastalık gibi travmatik olaylarla karşılaşma sıklığı oldukça sınırlıdır. Oysa sağlık profesyonelleri ölüm ve hastalıklara maruz kalmaları gündelik iş hayatları içinde çok sıktır. Yoğun iş temposu ve sık bir şekilde maruz kalınan bu durumlar, önlem alınmadığı taktirde sağlık profesyonellerinin kariyerleri boyunca derin ve yavaş yavaş gelişen duygusal ve fiziksel yorgunluk ile birlikte merhamet (şefkat) yorgunluğu yaşamalarına neden olur. Yoğun bir şekilde yaşanan bu dış travmalar zamanla iç gerçeklik haline gelerek tüm “sinir sistemi“ etkiler. Ardından tükenmişlik ve kronik stres ortaya çıkar. Kronik stresin uzun vadeli etkileri sonucu bağışıklık sistemi hasar alır ve hastalıkların oluşmasına neden olur. Aynı zamanda iş talepleri ile başa çıkmakta güçsüzlük ve olumsuzluklar yaşanabilir.
Dünyada her alanda gözlenen değişim ve gelişmeler doğal olarak sağlık bakımına ve sağlık hizmetlerine de yansımaktadır. Sağlık hizmetlerinde hasta bakım sürecinde etkili bir rol üstlenmiş olan profesyonellerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve klinik uygulamaların sürekli güncellenmesinin öneminin yanında bakım verenlerin bütüncül sağlıkları da çok önem taşımaktadır.
Sağlık hizmeti alanında çalışanların mesleki donanımlarının ve hizmet kalitelerinin kendi kişilik özellikleri ve bütüncül sağlıklarından bağımsız olamayacağı, maruz kalınan travmatik ve yoğun iş temposunun sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için “kendine yardım”ın tüm yardım hizmeti veren profesyoneller için gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır.
Çalışmasının amacı Sağlık profesyonellerinin yoğun iş temposu, merhamet yorgunluğu, tükenmişlik ve kronik stres durumlarına karşı baş etme mekanizmalarını güçlendirmek.
Aynı zamanda empati kurma becerisinin artması, karşılıklı (hasta ve hasta yakınları) kaygı düzeyinin azalması, stresle başa çıkma biçimlerinin gelişmesi, benlik saygısının, atılgan davranış özelliklerinin artmasını ve psikolojik dayanıklılıklarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Özel amaç; Bireyin en değerli aracı olan kişiliğini “sağlıklı-erişkin-birey” olabilme yönünde geliştirmek. Öğrenilen teknikleri kendilerinin sağlığı için kullanabilecekleri gibi hasta ve yakınlarını da desteklemede kullanılabilmesi.
Çalışmanının Hedefleri
1. Sağlık yardımı yapan kişinin kendisinin ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olması gerekir. Çalışmalarda amaç sağlığı ve sağlıklı kalmayı ön plana çıkarmaktır.
2. Stresli durumlarda kendilerini korumak
3. Mevcut duygular, eylemler ve tepkilerin farkında olmak
tükenmişlik, merhamet yorgunluğu, üzüntü, öfke ve kızgınlık ile nasıl başa çıkılacağı konusunda farkındalık kazanılması,
4. Görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri çeşitli zorlayıcı olaylar karşısında özel davranış sergileyebilme yeteneği/esnekliği geliştirmeleri,
5. Meslektaşları ile ortak sorunlarını görerek bu konularda yalnız olmadıklarının farkına varmaları,
6. Olumsuz duyguların nasıl yansıtıldığını ve kontrol altına almada kendi kaynaklarının farkına varabilmeleri,
7. Kendini geliştirme ve kendi ile derin bağ kurmayı,
8. Hastalarla kurulan ilişkinin güven temelini güçlendirmek,
9. Hasta ve hasta yakınının tedaviyi kabul ve uyumunu artırıcı teknikler geliştirmek
10. Bireyin kendi sağlığına olumlu katkıda bulunabilmeleri ve kendi ve sağlık sorumluluklarını yüklenebilmeleri için yapılan çalışmalarla özel beceriler kazandırılması hedeflenmektedir.