HASTANE SINIFI İLE TEDAVİ OLURKEN EĞİTİME DEVAM EDİYORLAR
29 Kasım 2019

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim V.Uzm.Dr.Abdurrahman AÇIKGÖZ; Hastane Sınıfı ile hastanemizde yatarak tedavi gören çocuklarımıza eğitim vermeye devam ediyoruz.

Hastane sınıfı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve koordinasyonu ile eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.

-Sağlık problemi nedeniyle Hastanemizde yatarak tedavi gören öğrenciler için hastanede sunulan örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul çağındaki öğrenciler yararlanır.

- Hastanede eğitim hizmeti ihtiyacı olan öğrencinin velisinin yazılı başvuru ve öğrencinin tedavisinden sorumlu hekim/hekimlerin yazılı görüşü ile sağlanır.

-Hastane sınıfında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır ve sınıf mevcudu en fazla; okul öncesi, ilkokul, ortaokulda 10 öğrenciden oluşur. Hastane sınıfında genel ilköğretim programı takip edilir.

-Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci hastanede yatarak tedavi gördüğü sürece eğitim hizmetinden yararlanır. Eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yapılır.

-Hastanede eğitim hizmeti alacak olan öğrencilerin hastalığı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak öğrencilerin haftalık ders saatleri 10 (on) saatten az olmamak üzere planlanır.

-Hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programlarının uygulanması esastır.

-Hastanede eğitim hizmetinden yararlanacak öğrencilerin özelliği ve öncelikli eğitim ihtiyacına göre özel eğitim öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer okullardaki okul öncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir.

- Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu oldukları eğitim programının uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Öğrencilerin başarı değerlendirme sonuçları öğretmenler tarafından, öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul idaresine not çizelgeleri esas alınarak bildirilir. Sınıf geçme ve diğer işlemler, kayıtlı olunan okul idaresi tarafından yürütülür. Hastanede bir aydan daha az süre yatarak tedavi gören bireylerin eğitimleri takip ettikleri eğitim programları esas alınarak sunulur ancak bu kapsamda sunulan eğitimin başarı değerlendirmesi yapılmaz.

- Öğrencinin hastanede yatarak tedavi gördüğü sürecin tamamlanması hâlinde veya öğrencinin velisinin isteği ya da öğrencinin tedavisinden sorumlu hekimin/hekimlerin eğitim hizmetinin sona erdirilmesine ilişkin görüşü doğrultusunda hastanede bireye verilen eğitim hizmeti sona erdirilir.