3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI
07 Kasım 2019

Kimler Organ Bağışçısı Olabilir?
18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan herkes 2238 sayılı yasaya göre organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.
Organ Bağışında aile rızasına bakılır mı?
Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organ bağışçı kartı olmasına rağmen aileden izin alınır. Bağışı olup Her Ölen Kişiden organlar Alınır Mı?
Bağışcının beyin ölümünün gerçekleşmesi ve aile rızasının alınması durumunda organ nakli gerçekleşir.
"Organ bağışı; Candan cana yapılan en büyük sadakadır."
"Her bağış yeni bir hayattır"74223427_986475725067266_7168200069408096256_n.jpg