Hastane Sınıfı
30 Mayıs 2019

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezinin ortak çalışmaları ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde Şanlıurfa'da İlk HASTANE SINIFI açıldı.

 • Hastane Sınıfı Açılışı
 • Hastane Sınıfı Açılışı
 • Hastane Sınıfı Açılışı
 • Hastane Sınıfı Açılışı
 • Hastane Sınıfı Açılışı
 • Hastane Sınıfı Açılışı
 • Hastane Sınıfı Açılışı
 • Hastane Sınıfı Açılışı
 • Hastane Sınıfı Açılışı
 • Hastane Sınıfı Açılışı
 • Çocuk Hastalara Hediye Dağıtıldı
 • Çocuk Hastalara Hediye Dağıtıldı
 • Çocuk Hastalara Hediye Dağıtıldı
 • Çocuk Hastalara Hediye Dağıtıl
 • Çocuk Hastalara Hediye Dağıtıldı
 • Çocuk Hastalara Hediye Dağıtıldı

Açılışa Şanlıurfa Valisi Sn. Abdullah ERİN beyin Eşleri Gülhan ERİN, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ziya SULUYER, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet DEMİR, Eyyübiye RAM Müdürü İmam Bakır AYDIN, Hastanemiz Başhekimi Uzm. Dr. Abdurrahman AÇIKGÖZ, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Abit DEMİR ve diğer hastane idarecileri katıldı. Hastanede yatarak tedavilerini gören okul çağındaki öğrenciler Şanlurfa ilimizde ilk olan bu hastane sınıfından yararlanacaklar. Hastanemizden alınan verilere göre ilkokul düzeyinde 80 öğrenci, ortaokul düzeyinde 50 öğrenci ortalama olarak yatarak tedavi görmektedir. Bu vesile ile ilimizde sağlık sorunlarından dolayı hastanede yatarak tedavi gören öğrenciler artık eğitim- öğretimden geri kalmayacak ve akademik başarılarında düşüş olmayacaktır.
Hastane Sınıfı açılışının ardından hastanemizde yatmakta olan çocuk hastalara hediyeler dağıtıldı.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde yer alan Hastane sınıfının açılması usullleri aşağıda belirtilmiş olup bu doğrultuda Şanlıurfa ilinin ihtiyaç duyduğu Hastane Sınıfı açıldı.

Madde 15; Hastanede eğitim hizmeti

MADDE 15 (1) Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için hastaneler bünyesinde il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine Valilik Olur’u ile hastane sınıfları açılır. Bu sınıflarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Eğitim hizmeti, velinin yazılı talebi ve öğrencinin tedavisinden sorumlu hekimin yazılı görüşü ile sağlanır.

b) Bu sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır.

c) Sınıfa gelemeyecek durumda olan öğrencilere odalarında eğitim verilir.

d) Derse başlama ve bitiş saatleri ile derslerin süresi, eğitim alacak öğrencinin sağlık durumu ve hastane şartları dikkate alınarak il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.

e) Hastane sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilere kayıtlı bulundukları sınıfta uygulanan öğretim programları uygulanır.

g) Hastane sınıfındaki öğrencilerin başarı değerlendirme sonuçları öğretmenler tarafından öğrencilerin kayıtlı bulundukları okul yönetimine bildirilir. Sınıf geçme, diğer iş ve işlemler kayıtlı oldukları okul yönetimi tarafından yürütülür.

ğ) Hastanede eğitim hizmeti süresince bu öğrencilerin okula devam zorunluluğu aranmaz ve e-Okul Sisteminde devam zorunluluğu aranmamasına yönelik işlem yapılır.

i) Hastanede bir aydan daha az süre yatarak tedavi gören bireylerin eğitimleri takip ettikleri öğretim programları esas alınarak verilir. Bu durumda hastane sınıfında verilen eğitimin başarı değerlendirmesi yapılmaz.

j) Hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere verilen eğitim hizmetleri, bilişim teknolojileri de kullanılarak desteklenir.

l) Özel eğitim programını takip eden öğrenciler için okutulacak dersler belirlenirken öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınarak planlama yapılır.