Diyabet Okulu
30 Mayıs 2019

 •  Diyabet Eğitiminin Önemi
Diyabet gibi kronik hastalıkların başarılı bir şekilde tedavi edilmesi, diyabetli bireyin sağlık ekibi ile işbirliği içerisinde tedavi sürecine aktif katılımı ile sağlanır. Diyabetli birey kendi başına bilinçli bakım kararları verebilmek ve bunları sürdürebilmek, hastalığını etkin biçimde kontrol altına alabilmek için gereksinim duyduğu entelektüel, davranışla ilgili, duygusal, psikososyal ve somut kaynakları sağlamalıdır. Bunu ancak  sağlık çalışanlarından alacağı kendi kendine bakım desteği ile diğer bir ifade ile diyabet eğitimi ile sağlayabilir. Kendi kendine bakım desteği, tüm sağlık çalışanlarınca verilecek uygun bakımla birleştirildiği ve güçlendirildiği zaman en etkili olur.
 
Diyabet eğitimi diyabetli bireylerin diyabeti, diyabetin yaşamları üzerindeki etkilerini ve davranışlarını nasıl değiştireceklerini ayrıntılı bir şekilde kavramalarını sağlar. Ancak, tek seferlik eğitim girişimi diyabeti yaşam boyu takip etmeye yetecek bilgi ve beceriyi kazandırmaz.  Eğitimin sürekliliği ve bilginin güncellenmesi gerekir.
 
Diyabet eğitimi sunan her sağlık çalışanı diyabet eğitimcisidir. Diyabet eğitimciniz bir hemşire, bir diyetisyenler veya bir eczacı olabilir.  Başarılı bir diyabet bakımı için hasta, hastanın ailesi ve sağlık ekibinin işbirliği şarttır.

•  Diyabetle Güzel Yaşam İçin Diyabet Okulu
"Diyabet Okulu" adı verilen 2 günlük özel bir eğitim programı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşmektedir. Diyabet Eğitim Programı şu konu başlıklarını kapsamaktadır:
      1-Diyabet nedir? Diyabetle Yaşam
      2- Diyabette Deri,Böbrek,Göz, Diş gibi organların rutin kontroller ve önemi
      3- Diyabet ve Beslenme Önerileri  
      4- Diyabette Egzersizin Önemi
      5- Diyabet İlaçlarınızı Doğru Kullanıyor musunuz?
      6- Diyabette Ayak Sağlığının Önemi
      7- Evde Kan Şekeri Takibi ve Acil Müdahaleler
      8- Diyabette Stresle Baş etme Yöntemleri
      9- Gebelikte Diyabet


DiYABET OKULU BAŞVURU FORMU

DİYABET OKULU DİPLOMASI