Hastanemizde Yine Bir İlk...
07 Mayıs 2019

Karaciğer yetmezliğine bağlı varis kanaması olan hastaya endoskopik bant ligasyonu işlemi başarı ile gerçekleştirilerek hastanın hayatına mal olabilecek kanaması durduruldu. Başarı ile gerçekleşen işleme ilişkin bilgi veren Gastroentereloji Uzm. Dr. Sümeyra YILDIRIM; "74 yaşında hepatit C ve karaciğer sirozu tanısı alan erkek hastamız acil servisimize kanlı kusma şikayeti ile geldi. Hastaya yapılan üst endoskopik incelemede kanayan bir özafagus varisi tespit ettik. Endoskopik olarak bant ligasyonu yaptığımız hastanın kanamasını kontrol altına aldık. Özofagus varis kanamaları üst gastrointestinal sistem kanamalarının yaklaşık %10’unu oluştururlar ve sirozlu hastalarda başlıca mortalite nedenlerindendir. Özofagus varis kanaması, endoskopik olarak özofagus varisi saptanan sirotik hastaların %30'unda gelişmektedir. Kanamanın yeri ve endoskopik tedavisi (skleroterapi veya bantligasyonu) için bundan sonraki ilk seçenek endoskopi olmalıdır. Hastaların %80 inde bu yöntemler ile kanama kontrolü sağlanırken başarısızlık durumunda şartlar (TIPS veya Cerrahi) devreye girmelidir. Biz bu cerrahi işlemlere gerek kalmadan başka bir kuruma  yada il dışına sevk etmeye gerek kalmaksızın bant ligasyonu ile hastamızın hayati tehlikesini atlatmasını sağladık. Hastayı yoğun bakım şartlarında da takip edip genel durumu düzelttikten sonra normal hasta odasına çıkardık." diye sözlerine ekledi.

  • hastanedeilk.png
  • 82460,2018-varisjpg.jpg