T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kan Merkezi

Güncelleme Tarihi: 28/05/2019

Kan Merkezimiz hastanemiz ikinci katı ana koridorda bulunmaktadır.
Merkezimizde, hastanemizde ameliyat olacak hastaların ve kan/kan bileşenleri ihtiyacı bulunan hastaların kan ve kan bileşenlerinin temini yapılmaktadır. 2 Mayıs 2007 tarih ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliğe uygun olarak kan ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, hazırlanması, depolanması ve kullanılması kalite sistemi içinde yapılmaktadır.

Kan Merkezi'miz, 24 saat/7 gün hizmet vermektedir.

Türk Kızılayı Gaziantep Bölge Kan Merkezi'nin Kan Bileşeni Tanımlama ve İzlenebilirlik Sistemi ile Kan Merkezi'mizde eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma ve trombosit süspansiyonu hazırlanmaktadır.

Kan Merkezi'miz bünyesinde serolojik tarama testleri, donör ve hasta kan grubu tespiti, antikor tarama, tanımlama ve direkt coombs testleri,ayrıca hastalara transfüzyon edilecek eritrosit süspansiyonu ve taze tam kanlara çapraz karşılaştırma (cross-matching) testleri çalışılmaktadır.

Kan Merkezi'nin misyonu, en güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak hastalarımız için gerekli miktarda, gerektiği zaman kullanılmak üzere, kaliteli ve güvenli kan ve kan bileşenlerini temin etmek, hazırlamak, saklamak ve hastalarımıza ulaştırmaktır.

  • IMG_1652.JPG
  • IMG_1670.JPG
  • IMG_1671.JPG
  • IMG_1672.JPG