Outsourced Documents
20.03.2019

Dış Kaynaklı Dökümanlar

DOKÜMAN NO: KY.LS.01

LİSTE

YAYIN TARİHİ: 03.01.2017

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

REV. TARİHİ/REV. NO: 0/0

Sayfa 1/ 1

SIRA NO

DOKÜMAN ADI

YAYIN TARİHİ

DEĞİŞİKLİK BİLGİLERİ

1.DEĞİŞİKLİK TARİHİ

2.DEĞİŞİKLİK TARİHİ

3.DEĞİŞİKLİK TARİHİ

4.DEĞİŞİKLİK TARİHİ

5.DEĞİŞİKLİK TARİHİ

1

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

20.01.1921

20.04.1924

09.07.1961

09.11.1982

12.09.1987

10.07.1993

26.07.1995

18.06.1999

14.08.1999

17.10.2001

01.12.2002

31.12.2002

22.05.2004

23.06.2005

09.11.2005

17.10.2006

18.05.2007

23.02.2008

22.10.2008

23.09.2010

01.08.2010

29.03.2011

 

2

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun

14.04.1928

21.01.1949
25.02.1954
28.02.1954
25.01.1956

20.06.1989

30.12.1993
06.05.2003
10.06.2004

05.07.2005
04.04.2007

08.02.2008

30.07.2010

21.12.2010

26.04.2011

26.08.2011

02.11.2011

12.07.2012

03.05.2013

1/1/2013-1/7/2013

18.01.2014

 

3

Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi-HKS

23.03.2005

01.01.2007

01.05.2007

Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi (23.03.2007 tarih ve 2542 sayılı yönerge ile 01.05.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

4

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

01.04.2006

01.09.2008

31.03.2009

06.05.2009

01.09.2010

01.03.2011

5

MHRS Yönergesi

13.06.2012

24.07.2012

 

 

 

 

6

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

29.09.1988

08.08.2001

22.02.2005

 

 

 

7

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi

06.11.2001

06.06.2007

 

 

 

 

8

Bulaşıcı Hastalıklar Surveyans ve Kontrol Esasları Yönergesi

07.05.1987

24.02.2004

30.05.2007

 

 

 

9

Bütçe Uygulama Esasları

R.G
29.12.2009

08.01.2010

11.01.2011

29.12.2011

 

 

10

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

R.G
25.05.2007

29.09.2008
22.10.2008
31.12.2008

29.01.2009
18.09.2009
04.12.2009

25.04.2010
03.06.2010
06.08.2010
15.10.2010
25.11.2010
11.12.2010

06.01.2011
01.03.2011
06.04.2011
24.04.2011
01.02.2012

24.03.2013

18.03.2014

10.04.2014

25.07.2014

01.08.2014

30.08.2014

01.10.2014

11

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yönetmeliği

R.G
12.05.2006

09.01.2007
25.08.2007

26.03.2008

24.04.2009

30.07.2010
06.07.2011

08.02.2012

12

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

10.06.2004

07.10.2004

21.04.2005
05.05.2005

23.01.2008
22.08.2008

26.09.2009
11.09.2011

20.12.2013

13

Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği

04.01.2002

08.06.2004
06.01.2005
17.02.2005
22.06.2005
07.12.2005

26.02.2006
15.10.2006
14.08.2007
31.12.2007


05.04.2008
12.11.2008
03.07.2009

10.01.2010
04.03.2010
16.12.2010 16.03.2011
20.04.2011
16.07.2011

15.07.2012

13.04.2013

28.11.2013

25.12.2013

07.06.2014

16.08.2014

25.10.2014

14

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.01.2002

08.06.2004
17.02.2005
22.06.2005
25.11.2005

26.02.2006
14.08.2007
05.04.2008
19.11.2008

03.07.2009
08.09.2009

04.03.2010
02.04.2010
26.06.2010
16.03.2011

16.07.2011

30.07.2011

02.10.2011

13.08.2012

13.04.2013

24.09.2013

28.11.2013

07.06.2014

15

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

04.01.2002

08.06.2004
22.06.2005
26.02.2006

14.08.2007
03.07.2009

04.03.2010
16.03.2011

16.07.2011

13.04.2013

24.09.2013

28.11.2013

07.06.2014

16.08.2014

16

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmelik

04.01.2002

04.08.2005
04.08.2006

19.12.2007
22.03.2008
22.07.2009

17.07.2010
16.12.2010
03.05.2011

24.09.2013

07.06.2014

 

17

Kamu İhale Genel Tebliği

04.03.2010

30.07.2010

29.12.2010

09.02.2011

20.04.2011

28.08.2011

15.07.2012

13.08.2012

13.04.2013

23.08.2013

24.09.2013

28.11.2013

25.12.2013

07.06.2014

16.08.2014

25.10.2014

 

18

657 Devlet Memurları Kanunu

14.07.1965

29.05.2009

01.08.2010
10.12.2010

25.02.2011

03.03.2011

22.03.2011

03.04.2011

04.06.2011

08.06.2011

10.07.2011

17.08.2011

26.08.2011

27.08.2011

14.09.2011

17.09.2011

01.11.2011

02.11.2011

01.01.2012

15.01.2012

18.12.2011

11.04.2012

03.06.2012

29.06.2012

30.06.2012

12.07.2012

01.01.2013

09.03.2013

11.04.2013

03.05.2013

11.06.2013

01.07.2013

02.08.2013

08.10.2013

10.10.2013

31.12.2013

18.01.2014

19.02.2014

22.02.2014

27.02.2014

28.02.2014

14.03.2014

22.07.2014

11.09.2014

19

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

10.09.1982

01.04.2005
05.05.2005

06.04.2006
20.02.2007

 

 

 

20

4857 Sayılı İş Kanunu

22.05.2003

17.06.2003

07.07.2005

12.07.2006

08.02.2008

26.05.2008

19.08.2008

28.02.2009

01.08.2010

25.02.2011

02.11.2011

26.01.2012

30.06.2012

12.07.2012

03.05.2013

19.02.2014

 

 

21

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

08.06.1949

19.06.2010
30.06.2010
13.07.2010

22.03.2011
26.01.2012

12.07.2012

03.05.2013

01.01.2014

18.11.2014

22.02.2014

 

22

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

27.07.1973

20.05.1975
19.01.1983
09.07.1999

14.05.2001
02.08.2002
03.04.2003

26.09.2006
09.07.2007
20.07.2007

31.12.2009

 

23

Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetimi

01.09.1997

 

 

 

 

 

24

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik

08.10.1986

14.04.2007

17.12.2010

14.01.2012

30.03.2013

 

25

Sivil Savunma Kanunu

09.06.1958

21.10.1960
20.09.1961
05.11.1961

08.10.1999
20.06.2001

14.07.2004
23.01.2008
17.06.2009

03.05.2013

 

26

Yangın Yönetmeliği

12.06.2002

27.11.2007

19.12.2007

09.09.2009
05.04.2012

 

 

27

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

28.12.1988

01.04.1992

 

 

 

 

28

Tam Gün Yasası Uygulaması

R.G
21.01.2010

22.07.2010

05.03.2014

 

 

 

29

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

R.G
14.03.2005

04.09.2009

30.03.2010
30.10.2010

 

 

 

30

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

R.G
22.07.2005

26.03.2010

30.03.2010

03.12.2011

05.11.2013

21.03.2014

31

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları Hakkında Genelge

22.07.2005

10.10.2010

 

 

 

 

32

Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik

R.G
05.07.2008

 

 

 

 

 

33

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

R.G
11.08.2005

25.06.2011

 

 

 

 

34

Hasta Hakları Uygulama Yönetmeliği

R.G
01.08.1998

26.04.2005
03.05.2005

23.03.2009

08.05.2014

 

 

35

Taşınır Mal Yönetmeliği

28.12.2006

18.01.2007

03.12.2009

04.05.2010
13.01.2012

14.02.2012

08.10.2012

 

36

Hastane Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında Tutulması Hakkında Yönerge

29.09.2004

06.06.2007

 

 

 

 

37

Hemşirelik Yönetmeliği

25.02.1954

25.04.2007
02.05.2007

08.03.2010

19.04.2011

 

 

38

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu

31.05.2006

20.05.2007
26.05.2008
01.10.2008

28.02.2009
05.02.2010
22.03.2011

15.01.2012

01.02.2012

25.02.2012

01.03.2012

08.03.2012

01.06.2012

15.06.2012

12.07.2012

19.01.2013

11.04.2013

03.05.2013

29.05.2013

07.07.2013

02.08.2013

01.09.2013

01.01.2014

19.02.2014

09.05.2014

11.09.2014

39

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

09.01.2007

07.06.2011

 

 

 

 

40

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun

04.01.1961

06.07.1965
01.04.1976
29.09.1983

15.07.1989
23.01.2001
27.04.2005

04.07.2006
10.07.2009
30.07.2010
02.11.2011

15.01.2012

12.07.2012

09.03.2013

18.01.2014

14.11.2014

26.11.2014

41

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlara Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

23.06.2013

 

 

 

 

 

42

Mal Bildirimi Hakkında Yönetmelik

15.11.1990

31.12.1999
21.01.2000

15.05.2000
05.02.2010

 

 

 

43

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları
Yönetmeliği

04.01.2012

13.01.2012

20.05.2013

 

 

 

 

44

Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri

30.03.2004

04.07.2006

 

 

 

 

45

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi

09.01.1995

 

 

 

 

 

46

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

19.12.2012

26.12.2013

 

 

 

 

47

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

24.03.2000

29.09.2004

03.06.2010

 

 

 

48

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

29.04.2009

06.04.2011

 

 

 

 

49

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

17.04.2014

30.12.2014

 

 

 

 

50

Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları Genelgesi

11.05.2012

 

 

 

 

 

51

Organ Doku Nakli Hizmetleri

01.02.2012

 

 

 

 

 

52

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

28.04.2012

 

 

 

 

 

53

HKS Doküman Sistemi

 

 

 

 

 

 

54

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik

02.12.2004

 

 

 

 

 

55

Yönetici Performans Hedefi Katsayısı Belirleme

25.09.2012

 

 

 

 

 

56

Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Karne Değerlendirmesi Hakkında Yönerge

05.10.2012

 

 

 

 

 

57

Kamu Hastaneleri Birliklerine Geçiş Rehberi

31.10.2012

 

 

 

 

 

58

Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge

31.10.2012

 

 

 

 

 

59

Kamu Hastane Birliklerine Geçiş İşlemleri Genelge

31.10.2012

 

 

 

 

 

60

Satın alma İşlemleriyle İlgili Genelge

02.11.2012

 

 

 

 

 

61

Dokümanların Asılması Genelgesi

22.03.2011

 

 

 

 

 

62

Kamu Hastaneleri Birliklerinde Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması Hakkındaki Yönerge

02.11.2012

13.08.2014

 

 

 

 

63

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği Mevzuat

31.10.2012

 

 

 

 

 

64

Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi-2011

06.2011

 

 

 

 

 

65

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10.01.2013

 

 

 

 

 

66

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

19.01.2013

 

 

 

 

 

67

 Kamu İhale Tebliği

22.08.2009

04.03.2010

30.07.2010

29.12.2010

09.02.2011

20.04.2011

20.08.2011

15.07.2012

13.08.2012

13.04.2013

23.08.2013

24.09.2013

28.11.2013

25.12.2013

07.06.2014

16.08.2014

25.10.2014

 

68

Laboratuvar Uzmanları Kriter Katsayıları Yönergesi

14.02.2013

 

 

 

 

 

69

Sağlık Tesisi Kalite Katsayısı Yönergesi

14.02.2013

 

 

 

 

 

70

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.02.2013

 

 

 

 

 

71

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi

15.02.2013

04.06.2013

13.06.2014

 

 

 

 

 

72

Muhakemat Hizmetlerinin Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarca Müştereken Yürütülmesi

13.02.2013