Scope and Purpose of Education
20.03.2019

SCOPE OF EDUCATION

 

  • Determine the need for training

  • To make annual, periodic training programs

  • Organizing patient education programs

  • To make integration trainings

  • To monitor and evaluate the clinical outcomes of education

  • To make other necessary trainings

  • To organize in-service trainings in our hospital periodically in order to increase the reliability in health services, increase efficiency in quality, and to motivate all employees.

  • To carry out the training services in accordance with the legislation, ministerial circulars and principles, hospital staff, managers' demands and scientific developments.

  • To make public and in-service training activities to improve the quality of service provided by hospital staff.

  • At the beginning of each year, the annual In-Service Training Program is organized and the nursing and health services that are developed are shared with the employees and put into practice.BACKGROUND

In line with the quality improvement activities of the hospital, the necessary trainings for patients / patients and employees are given effectively and effectively.

 

1-GENERAL COMPLIANCE TRAINING

Kuruma yeni katılan tüm Sağlık Personeli kuruma adaptasyonunu sağlamak için Genel Uyum Eğitim Rehberine uygun olarak uyum eğitimi uygulanır. Uyum Eğitim programı üç tam gün olarak uygulanır. Hastanemizin Tanıtımı, Acil Afet Ve Yangın Eğitimi,Atık Yönetimi, Hizmet Kalite Standartları, Enfeksiyonların Kontrolü ve İzolasyon Yöntemleri, El Hijyeni, Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları, Organ Bağışı, Hasta ve Çalışan Güvenliği, İletişim, HBYS Kullanımı, Ulusal Renkli Kod Uygulamaları,Anne Sütü ve Emzirmedir. Kuruma yeni katılan tüm Temizlik, Yemekhane, Bilgi İşlem Personeli ve Güvenlik Hizmetleri Personeli kuruma adaptasyonunu sağlamak için Genel Uyum Eğitim Rehberine uygun olarak uyum eğitimi uygulanır. Uyum Eğitim programı bir tam gün olarak uygulanır.

2. HİZMET İÇİ EĞİTİM

Uyum sürecini tamamlamış tüm çalışanlar kurum içerisinde verilmekte olan hizmet içi eğitim sürecine dahil edilirler. Hastanemizde yürütülen eğitim programları; 

Enfeksiyon Kontrol Eğitim Programı: Hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları çerçevesinde hastanede çalışan tüm çalışanların her yıl almak zorunda oldukları bir eğitim programıdır. Kurumdaki enfeksiyon kontrolü uygulamaları ve alınacak tedbirleri içerir. Eğitimler Enfeksiyon Kontrol Komite sorumlu hekimi ve hemşireleri tarafından eğitimleri düzenlenir. 

Klinik Eğitim Programı: Her klinik hemşiresinin çalıştığı klinik ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik konuları içerir. Eğitimler birim eğitim sorumlusu ve Eğitim Birimi ile birlikte koordine edilerek yapılmaktadır. 

Diyabet Eğitim Programı: Diyabet hastalarını, hastalığı konusunda bilgilendirmek ve düzenli tedavi görmesini sağlayarak hastanın yaşam kalitesini yükseltecek eğitimleri içerir. 

Organ Bağış Birimi Eğitimi Programı:Organ Bağışının önemi ve gerekliliği konusunda hasta /hasta yakını ve çalışanları bilgilendirecek eğitim programları düzenlenir. 

Tedarikçi Firma Eğitimleri: Hastanemizde çalışan firma personellerine eğitim planı dahilinde eğitimler düzenlenmektedir. 

Yatan Hasta Refakatçi Eğitimleri: Yatan hastalarımız / Refakatçilerine yattığı andan itibaren Hasta ve refakatçilerin bölüme uyumu (oda tanıtımı, hemşire çağrı sistemi, yemek hizmetleri, ziyaret saatleri ve kuralları hastane kuralları ), hastane enfeksiyonlarından korunma, risk düzeyine göre düşme önleme eğitimi, hastanın beslenmesi / hastanın diyeti, el hijyeni, hasta hakları ve sorumlulukları, sigara bırakma tavsiye eğitimi, ilaçların kullanımı ve akılcı ilaç kullanımı, hastanın egzersizi, diyabet ve ayak bakımı, pre op - post op bakım, kullanacağı tıbbi cihazda dikkat etmesi gereken noktalar, kan transfüzyonunda oluşabilecek yan etkiler, tedavi sırasında oluşabilecek yan etkiler, organ bağışı bilgilendirmesi, pansuman ve yara bakımı, anne sütü,hekim bilgilendirmesi; hasta/hasta yakınına genel durumu ve tedavi süreci, tahlil ve tetkik sonuçları hakkında bilgilendirilmesi, operasyonun zorlukları, yaşanabilecek komplikasyonlar v.s. konularında eğitimler verilir. Taburculuk Eğitimleri: Yatan hastalarımıza taburcu olurlarken tedavi, ilaç saati, olabilecek yan etkiler, diyet, banyo yapma, merdiven çıkma, kontrol, yara bakımı konularında eğitimler verilir. 


3. SUITABLE EDUCATION

Employees in our hospital benefit from continuing education opportunities within and outside the institution.