Hastane Organizasyon Şeması
24 Ocak 2022


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYA
Başhekim


Uzm. Dr. Alev ESERCAN ÖZTÜRK
Başhekim Yardımcısı

Dr. Ahmet KÖSEOĞLU
Başhekim Yardımcısı

Dr. Erol ERDOĞAN
Başhekim Yardımcısı

Dr. Halit BİNİCİ
Başhekim Yardımcısı

Uzm. Dr. Hanifi ARSLAN
Başhekim Yardımcısı

Uzm. Dr. Mehmet Fatih PALALI
Başhekim Yardımcısı

Bayram ŞAHİN
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

Abdurrezzak ERDEM
İdari ve Mali Hiz. Müdür Yrd.

Ahmet TÖREN
İdari ve Mali Hiz. Müdür Yrd.

Mahmut MISIR
İdari ve Mali Hiz. Müdür Yrd.

Mehmet Şakir ULUTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdür Yrd.

Osman HALLAÇ
İdari ve Mali Hiz. Müdür Yrd.

Gülay ÇARDAK
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hazan Özlem TÜYSÜZ
Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yrd. 

Derya ASLAN
Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yrd.

Eylem YILMAZTEKİN
Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yrd. 

İbrahim Halil SATICI
Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yrd. 

Sümeyye TOPUZ SÖYLER
Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yrd.

Zerrin TURALI
Sağlık Bakım Hiz. Müdür Yrd.

Fethi POLAT
Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Hasan ÜNLÜ
Destek Hizmetleri ve Kalite Müdür Yrd.

Mehmet ÇAPLI
Destek Hizmetleri ve Kalite Müdür Yrd.

Nevzat ÇALIŞ
Destek Hizmetleri ve Kalite Müdür Yrd.

Osman KUBAT
Destek Hizmetleri ve Kalite Müdür Yrd.

Yusuf GENÇ
Destek Hizmetleri ve Kalite Müdür Yrd.